Besprekking ‘In soarte fan bûgjen’ troch Ernst Brúnsma

Op 21 min. 55 (earste oere) besprekt Ernst Brúnsma myn bondel.

Besprekking Ernst Brúnsma Omrop Fryslân